ARDANTA CASE STUDY (ENG): COLLECTIVE LEADERSHIP

Veel organisaties willen hun resultaten verbeteren door mensen in hun kracht te zetten om verantwoordelijkheid te nemen en te innoveren voor betere oplossingen. Dit blijkt vaak ongrijpbaar. Een nieuwe aanpak levert opmerkelijke resultaten op. Sinds 2010 wordt gepionierd met collectief leiderschap, om de uitdagingen van onze complexe en snel veranderende wereld het hoofd te bieden. Deze case study, geschreven door auteur en journalist Alison Maitland, vertelt over Ardanta's ervaring met collectief leiderschap en de diepgaande culturele verandering die het teweegbracht.

Deze case study is geschreven in het Engels.

LEES MEER